Nieuwsbrief R.V. & A.V. Steeds Hooger week 1 – 2022

“Gelukkig nieuwjaar!”

Het bestuur wenst alle leden, vrijwilligers en supporters van ons mooie cluppie een gezond en gers 2022. Dat we maar weer snel ‘lekker kenne lopen te balle’ met elkaar. De eerste week van 2022 zit erop en we zijn vol verwachting over wat dit jaar ons gaat brengen. Er gebeurt een hoop en het bestuur wil jullie hiervan graag op de hoogte brengen via deze nieuwsbrief.

Nieuwjaarsborrel

We trappen af met slecht nieuws. De traditionele nieuwjaarsborrel, de derde helft der derde helften, kan voor het tweede jaar op rij geen doorgang vinden en dat is een mooi potje balen! De nieuwjaarsborrel is een traditie die onze clubcultuur op juiste wijze weerspiegelt. Een volle hut, uitblinkende bankzitters aan de toog en rondrazende koters op de mat. Om de moed erin te houden sluiten we deze nieuwsbrief af met de Steeds Hooger Uitagenda voor het komende halfjaar! Maar voordat we daaraan toe zijn, graag jullie aandacht voor: de nieuwe coronamaatregelen, de accommodatie, de organisatie en het beleid rondom een Veilig Sportklimaat.

Update coronamaatregelen 3 januari

De eerste update van dit jaar is afgelopen maandag 3 januari jl. geweest en kan de jeugd iedere dag tot 20:00 uur lekker voetballen. De senioren – alle teams met uitzondering van Heren 1 en Dames 1 –zijn tot op heden nog niet vrijgegeven, ondanks dat de wedstrijden vanaf 15-16 januari weer op het programma staan. Voor Heren 1 en Dames 1 staan de eerste wedstrijden pas voor zondag 6 februari op het programma. Het bestuur gaat de komende dagen met deze informatie aan de gang en doet zijn uiterste best om alle leden zo snel mogelijk een zo goed mogelijk aanbod te kunnen doen. Jullie worden hier spoedig via de verschillende social media kanalen over geïnformeerd. We hopen jullie allemaal snel weer te zien.

Algemene ledenvergadering donderdag 27 januari 2022.

Zoals jullie weten is het bestuur al flink wat jaartjes met de gemeente in gesprek om de noodzakelijke capaciteit aan de vereniging toe te voegen. De huidige locatie Kanaalweg (in de volksmond: Canal Road) is op dit moment niet toereikend om invulling te kunnen geven aan de piramide van een volledige en gezonde jeugdafdeling in relatie tot ons seniorenvoetbal. Ook is de toevoeging van het veld aan de Energieweg niet ideaal voor spelers en bestuur, bovendien is het een tijdelijke oplossing.

De wens een eigen complex in ons verzorgingsgebied te krijgen is niet meer haalbaar. Op grond van het afgeronde locatieonderzoek is door de gemeente besloten dat Steeds Hooger moet vertrekken en sorteert zij voor op een vertrek naar het Erasmuspad (Schiebroek Zuid). Op het voormalig complex van R.K.S.V. Leonidas moet een nieuw complex met drie velden komen waarvan Steeds Hooger de bespeler moet gaan worden. De gemeente heeft daarbij aangegeven dat een ‘warme’ overdracht van de leden, trainers en vrijwilligers (ongeveer 100) van FC Banlieue voor hen belangrijk is. FC Banlieue is een afsplitsing van voetbalclub Leonidas.

Voordat het bestuur van Steeds Hooger jullie tijdens een Algemene Ledenvergadering wil voorlichten en toestemming wil vragen over deze overgang, heeft het bestuur de gemeente randvoorwaardelijk gesteld dat er een realistisch en gedetailleerd scenario moet komen. Het bestuur heeft namens Steeds Hooger een ‘programma van eisen’ voor de overgang opgesteld. De komende weken zijn er wederom diverse gesprekken met de verantwoordelijke ambtenaren en CDA-wethouder Christine Eskes om tot dit realistische en gedetailleerde scenario te komen.

Hierop vooruitlopend heeft het bestuur van Steeds Hooger besloten een Algemene ledenvergadering uit te schrijven op donderdag 27 januari 2022. Jullie aanwezigheid, zowel online als offline wordt zeer op prijs gesteld. Het bestuur verzoekt ieder team – voor senioren 1 lid en voor de jeugd 1 ouder – af te vaardigen om de Algemene ledenvergadering in “de hut” bij te wonen en die als vertegenwoordiger van het team voor verbinding zorgt tussen het desbetreffende team en de vergadering. De rest van de teamgenoten kunnen digitaal aansluiten.

Onze organisatie moet Steeds Hooger op

De organisatie van Steeds Hooger verdient een doorontwikkeling. De toekomst van onze club vraagt om een meer professionele manier van organiseren waarbij behoud van onze clubcultuur altijd centraal zal staan.

Voor het onder handen nemen van onze reorganisatie hebben we de hulp ingeschakeld van Rotterdam SportSupport. Samen gaan we aan de slag met de invulling van een nieuwe organisatiestructuur. Dit willen we echter met jullie gaan doen. Jullie zijn Steeds Hooger, wij zijn Steeds Hooger en samen maken we onze club.

Daarom er op 13 december, onder begeleiding van Rotterdam SportSupport, gespard met vijf leden. Op basis van dit gesprek is een voorlopig organisatieplaatje gemaakt die we in het nieuwe jaar verder gaan bespreken en ontwikkelen met jullie.

Lees jij dit nu en heb jij interesse om hierover mee te denken? Neem dan contact op met Angela Fraikin (06 18 69 39 15).

Veilig Sportklimaat

Naast dat we als bestuur bezig zijn met het onder handen nemen van de organisatie van Steeds Hooger, hebben we aandacht gekregen voor het Veilig Sportklimaat. Sporten is leuk en gezond. Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk mensen met plezier sporten. Om dat voor elkaar te krijgen lanceerden het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), sportbonden, NOC*NSF en gemeenten in 2011 het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’. Het doel: sportplezier en gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en bestraffen voor een veilig sportklimaat.

Samen met NOC*NSF zijn drie van onze leden (Annelies Dirks, Daniëlle Denissen en Louise Henderickx) aan de gang gegaan met het opstellen van een beleidsplan over een Veilig Sportklimaat bij Steeds Hooger. De uitvoering van dit beleidsplan moet ervoor gaan zorgen dat iedereen zich veilig voelt bij ons op de club, dat iedereen zichzelf kan zijn. We hechten hier veel waarde aan waardoor een beleidsplan en de uitvoering daarvan omtrent dit thema niet kan ontbreken.

Lees jij dit nu en heb jij ook interesse om hierover mee te denken? Neem dan contact op met Angela Fraikin (06 18 69 39 15).

Steeds Hooger UitAgenda– onder voorbehoud van de dan geldende maatregelen.

+ Donderdag 27 januari 2022 – Algemene ledenvergadering 20:00 uur

+ Maart 2022 – Lets play darts

+ Zaterdag 23 April 2022 – Oktoberfest

+ Donderdag 26 mei 2022 – Kwiektoernooi

+ Zondag 29 mei 2022 (Oud) ledenborrel – Steeds Hooger 1 vs HOV/DJSCR 1

+ Juni 2022 – Seizoen afsluiting.