Forse subsidie voor renovatie van de Hut. Werkzaamheden starten eind oktober!

In februari 2021 is door CDA wethouder Sven de Langen nog opzichtig aangegeven alle Steeds Hoogerianen over omringende verenigingen te gaan verdelen en opteerde hij voor het definitief opheffen van het ons zo geliefde Steeds Hooger.

Voorafgaand aan deze voor Steeds Hooger ongewenste optie heeft de gemeente al fors geïnvesteerd (€800.000,-) in een nieuw kunstgrasveld en parkeerplaatsen. De club heeft afgelopen zomer noodgedwongen zelf moeten investeren (30.000,-) in 2 nieuwe mobiele kleedkamers op de Kanaalweg omdat de parkeervoorzieningen op de locatie Energieweg het niet toestaan om elftallen van Steeds Hooger en tegenstanders te ontvangen.

In de Sportnota +21 die op 26 april 2021 door de gemeenteraad is goedgekeurd, is inmiddels door het college van Burgemeester en Wethouders expliciet aangegeven dat ons sportcomplex Kanaalweg behouden moet blijven. Het bestuur van Steeds Hooger is met een brief van hetzelfde College op vrijdag 1 oktober op de hoogte gesteld dat er een subsidie van €33.978,- is toekend om onze Hut weer in goede staat te brengen.

Inmiddels hebben de afrondende gesprekken met de aannemer plaatsgevonden en gaan we snel aan de slag. Vanaf eind oktober gaan de eerste werkzaamheden gefaseerd plaats vinden en wordt er alles aan gedaan om de overlast tijdens de weekenden tot een minimum te beperken. De planning van het gehele project zal eerdaags via de bekende kanalen met de leden worden gedeeld. Mooie berichten die bijdragen de toekomst van onze club veilig te stellen.