Wethouder De Langen draait R.V. & A.V. Steeds Hooger de nek om!

Wethouder De Langen draait R.V. & A.V. Steeds Hooger de nek om

Wethouder Sven De Langen van de gemeente Rotterdam heeft onze club voor onmogelijke keuzes gesteld:

  • Fuseren met Leonidas.
  • Het opheffen van Steeds Hooger en het opsplitsen van 610 leden over Rotterdam United, HWD en Blijdorp.

Een mes in de rug

We nemen u even mee in de lange aanloop naar deze keuzes. Al ruim 5 jaar is het bestuur constructief met de gemeente in gesprek. Met toen nog gemeenteraadslid Sven de Langen, wijlen PvdA  coryfee Leo Bruijn, VVD gemeenteraadslid Tim Versnel en gebiedscommissie voorzitter Thomas Roskam is het óns in 2016 gelukt om de Noorderbocht weer te heropenen als sportcomplex.

De gemeente stelde ons vervolgens twee voorwaarden: weg van de Kanaalweg om de druk daar te verlichten en in gesprek met rvv Blijdorp om als fusieclub de Noorderbocht te bespelen. HC Delfshaven kon dan het complex van rvv Blijdorp aan de Energieweg bespelen. Nadat in 2017 fusiebesprekingen door rvv Blijdorp waren beëindigd stuurde het stadsbestuur Steeds Hooger terug naar de Kanaalweg, ondanks onze ultieme poging om samen met HC Delfshaven de Noorderbocht te gaan bespelen. De druk op de Kanaalweg was immers toen al enorm.

Vervolgens zijn we gesprekken gestart met onze buren: de Stadscamping Rotterdam, de manege en de scouting. Gezamenlijk hebben we ons gericht tot het stadsbestuur om de steeds grotere druk op de, te kleine locatie van de, Kanaalweg bespreekbaar te maken. We hebben aan de hand van een ‘programma van wensen’ het stadsbestuur uitgedaagd om een oplossing te vinden voor ons steeds nijpender wordende capaciteitsprobleem. De aangenomen motie “Steeds Hooger toch groter” is ondanks de enorme druk op de club tot op de dag van vandaag  niet uitgevoerd door het stadsbestuur.

Steeds weer heeft Steeds Hooger zich in dit proces opgesteld als initiatiefnemer en bovenal als vereniging. Samen met de leden zijn de fusiebesprekingen georganiseerd en gevoerd, samen met de leden is er steeds weer nagedacht over onze toekomst. De gemeente gebruikte onze manier van werken zeer regelmatig zelfs als voorbeeld voor andere verenigingen. En nu, ogenschijnlijk uit het niets, wordt er een mes in onze rug gestoken.

Een brevet van onvermogen

Als je zo omgaat met een 114 jaar oude voetbalvereniging, een club die door al die jaren heen vele Rotterdammers voetalplezier heeft gegeven, een club die voor vele families een tweede huis is geweest, een club die vriendschappen voor het leven heeft beklonken, een club die kinderen heeft geïnspireerd en opgevoed, een club die 114 jaar lang duizenden Rotterdammers een zwart-wit hart heeft bezorgd, dan heb je niet begrepen waar verenigen over gaat.

Mensen verenigen zich op basis van dezelfde gevoelens, dezelfde wensen, dezelfde doelen, iets dat ze verenigt. Het heet niet voor niets een vereniging. Je kan niet zomaar clubs door de stad smijten, laten fuseren met andere clubs of ze zelf opdelen. Dan toon je aan geen gevoel, geen respect te hebben voor al die leden en al die vrijwilligers die dagelijks hun ziel en zaligheid leggen in hun vereniging. Dan toon je aan een gebrek aan visie te hebben.

Op onze website schrijven we:

De Rotterdamse Voetbal & Atletiek Vereniging Steeds Hooger is één van de oudste clubs uit Rotterdam. Steeds Hooger staat voor traditie. Bij ons draait het om pure voetbalnostalgie, om onze roemruchte geschiedenis, om onze zwart-witte-strepen, om onze prachtige accommodatie, om voetbal zoals voetbal bedoeld is, om de 3e helft in ons eigen voetbalcafé, om saamhorigheid maar bovenal om onze nuchtere en Rotterdamse kijk op het spelletje, vol zelfspot. Wij voetballen om samen te zijn, samen te lachen, om een beetje te ontspannen en lekker fit te blijven. Winnen doen wij vooral buiten het veld, want even tussen u en ons: eigenlijk kunnen we er niet zoveel van. Wij doen het anders, wij zijn een club met ballen!

En juist deze gedachte maakt ons een vereniging, een succesvolle vereniging. Knip je dat weg, dan valt het als los zand uit elkaar. Dan is er niets dat ons bindt en verenigt en juist dat is wethouder De Langen van plan. Hij draait onze club de nek om en zegt daarmee het verenigingsleven in de stad niet te begrijpen. Een zorgelijke situatie.

We gaan voor de winst

Op 1 december 2020 worden we door het college van Burgemeester en Wethouders in kennis gesteld van het voorgenomen besluit: Steeds Hooger moet weg van de Kanaalweg en heeft dan de volgende opties. Een deel van Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering, een fusie met Rotterdam United of het samen bespelen van het complex van die voetbalvereniging.

In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 februari 2021 is het stadsbestuur door een grote meerderheid van de politieke partijen stevig op de vingers getikt. Het wordt niet de optie van de volkstuinvereniging én niet de optie bij Rotterdam United.

Stampvoetend blijft wethouder De Langen nu vasthouden aan een vertrek van Steeds Hooger aan de Kanaalweg met de twee huidige opties als gevolg. Ondanks betere, haalbare en goedkopere alternatieven.

In, klaarblijkelijk, een ultieme poging geen gezichtsverlies te leiden heeft De Langen niet zelf gebeld met het bestuur van Steeds Hooger maar is dit gedaan door een medewerker van hem. Twee dagen voor de raadsvergadering was dit de mededeling: ‘het wordt Leonidas of we gaan de club opheffen’. Hoe laf kan je zijn. Je harlekijn laten bellen en niet het fatsoen op kunnen brengen om dit nieuws zelf te brengen. De brief is inmiddels in ons bezit. Een wethouder onwaardig!

Ondanks al onze inspanningen worden we nu voor onmogelijke keuzes gesteld. We gaan frontaal in de aanval en hebben iedereen nodig. We gaan als club in de aanval. Wij van Steeds Hooger spelen voor ons plezier en winnen is niet belangrijk. Maar voor deze ene keer wijken we van dit geloof af. Deze wedstrijd gaan we wel voor de overwinning. Met het mes tussen de tanden, verliezen geen optie.

Goede ideeën of wil je je aanmelden om deze wedstrijd in de basis te starten: bestuur@steedshooger.nl

R.V. & A.V. Steeds Hooger is één van de oudste amateurclub van Rotterdam en springlevend!!