Nieuwsbrief 3 seizoen 2019 – 2020

Het zijn vreemde tijden en daar worden we iedere dag mee geconfronteerd. Hoe nuchter we ook zijn, dit is voor iedereen nieuw en zorgt bij iedereen voor zijn eigen uitdagingen. Hoe mooi is het dan als we berichten lezen dat we elkaar helpen en voor elkaar klaar staan. Bejaarden die geholpen worden door de buren bij het doen van boodschappen en het inzamelen van ongebruikte laptops om ervoor te zorgen dat onze kinderen het onderwijs kunnen genieten die ze toekomt. Een eindeloze lijst die we met goede initiatieven kunnen vullen. Hartverwarmend en hoopgevend voor de toekomst.

Ook binnen Steeds Hooger gebeurt er van alles. Nu niet op onze mat of in onze hut, maar in de “digitale” bestuurskamer. Wanneer kunnen we weer voetballen? Wanneer zie ik mijn elftalgenoten weer? Wordt de competitie nog afgemaakt? Hebben we als club de financiële draagkracht om deze crisis door te komen? Wat voor invloed heeft de tijd van nu op de gemeentelijke ontwikkelingen waarover we alle Steeds Hoogerianen in de nieuwsbrief van 14 maart hebben geïnformeerd? We hebben toen ook onze mooie agenda voor de laatste maanden van het seizoen gepubliceerd. Onze eerste jeugdkamp in Loon op Zand, de voetbalquiz, het vermaarde Lentetoernooi op Hemelvaartsdag en het eindfeest op 27 juni. Wat gaan we met al die mooie evenementen doen?

Veelal onbenullige vragen in de tijd van nu. De bedreiging van de volksgezondheid en met name de gezondheid van de meest kwetsbaren onder ons houdt ons bezig. De Helden van de Zorg draaien overuren en bereiden zich tegelijkertijd voor op de piek die nog moet komen. Hoe belangrijk kan een voetbalwedstrijd zijn? De vraag stellen, is hem beantwoorden…

Financiële positie
De financiële positie van Steeds Hooger staat op dit moment onder druk. Zoals van elk bedrijf of vereniging waarvan de inkomsten abrupt stoppen en de uitgaven doorgaan. De liquiditeit is beperkt en het bestuur heeft de afgelopen periode maatregelen moeten nemen om niet alleen nu, maar ook in de toekomst het hoofd boven water te kunnen houden.

Met allerlei maatregelen, hulp en creatieve oplossingen onder aanvoering van onze penningmeester Henk van de Woert is het gelukt om de maandelijkse uitgaven met ongeveer ⅔ terug te brengen. Als we niet verrast worden door onvoorziene omstandigheden en zeer kritisch blijven op onze uitgaven, gaat het ons lukken om de komende maanden door te komen. Een stevige pas op de plaats is het devies en we rekenen hierbij op het begrip van iedereen.

Als je het moeilijk hebt, is het enorm fijn als je wordt geholpen. De oproep (https://steedshooger.nl/sponsor-de-sponsor/) om onze trouwe sponsoren te helpen is een mooi initiatief die opvolging verdiend. Hoe mooi is het om onze sponsoren in deze moeilijke tijden te helpen.

Deze oproep is voor de mannen van Zaterdag 5 aanleiding geweest om niet alleen naar sponsoren te kijken, maar ook naar de financiële positie van Steeds Hooger. Immers, wat voor iedereen geldt zal toch ook wel voor ons kluppie gelden? Zwaar weer en hulp moet nodig zijn. Een paar “tikkies”, met de pet rond en doneren maar! Een erg mooi en fors bedrag is door deze helden bij elkaar gebracht en inmiddels op de rekening van Steeds Hooger bijgeschreven. Dit is met recht kampioenwaardig!

Wedstrijden, trainingen en evenementen
Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april 2020 te voetballen. Met het oog op deze aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.
Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus en in heel Nederland. Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgende seizoen start iedereen in dezelfde klasse zoals bij de start van het huidige seizoen.

Dit besluit is voor het bestuur van Steeds Hooger het enige juiste. Hoe vervelend ook! Het geeft duidelijkheid en we weten waar we aan toe zijn. Tot en met 28 april 2020 doen we helemaal niks en alle evenementen die op de agenda stonden, zijn afgelast: de voetbalquiz, het jeugdvoetbalkamp en het Steeds Hooger Lentetoernooi.

De Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 mei 2020 gaat vooralsnog nog steeds door. Uiteraard blijven we het nieuws volgen en indien noodzakelijk zullen we aanpassingen doen. We zullen een slag om de arm moeten maken, gezien de voor onze club belangrijke zaken die we ter goedkeuring voor moeten leggen aan onze leden.

Jeugdkamp
We hebben 3 weken geleden onze allereerste jeugdkamp aangekondigd. Trots dat we dit konden organiseren. Alles geregeld en 70 kids met goede zin. Helaas gaat ons 1e jeugdkamp in Loon op Zand ook niet door. Begrijpelijk, maar natuurlijk een grote teleurstelling. De komende dagen worden alle ouders benaderd voor het terugbetalen van het kampgeld. Heb je uiterlijk 10 april nog niks gehoord, stuur dan een mail naar jeugdbestuur@steedshooger.nl

Gemeentelijke ontwikkelingen
In de vorige nieuwsbrief is het gehele proces beschreven en deze loopt gewoon door. Alle ambtenaren zijn er druk mee bezig. Alle ontwikkelingen en de bijkomende veiligheidsmaatregelen maken het uiteraard wel lastiger. Zo is een overleg voeren met een groep mensen en bijeenkomsten met de beleidsbepalers niet mogelijk. Zo zijn er werksessies en werkbezoeken verplaatst. Het streven voor de gemeente en het college van burgemeester en wethouders blijft om voor het zomerreces duidelijkheid te geven over de kansen en mogelijkheden voor de bewoners van de Kanaalweg.

Bovendien zijn er ook mooie ontwikkelingen. Afgelopen week heeft de gemeente Rotterdam schriftelijk bevestigd dat we komend seizoen kunnen beschikken over een 2e veld. Nog niet op onze eigen locatie waar we zo vurig op hopen, maar aan de overkant op de Energieweg. Daar wordt een bestaand hybride veld helemaal gerenoveerd en zal bij de start van het nieuwe seizoen speelklaar zijn.

Voor het eerst in ons 113 jarige bestaan gaan we een 2e veld krijgen. Zoveel is zeker. De urgentie is door de gemeente op waarde geschat en geeft ons de mogelijkheid om invulling te blijven geven aan het beleid van onze jeugdafdeling. Over de praktische invulling gaat het bestuur de komende dagen met de gemeente in gesprek. Het gebruik van een 2e veld aan de Energieweg is duidelijk een tussenoplossing voor het seizoen 2020/2021. Wij streven altijd nog naar mogelijkheid waarbij we onze club op 1 locatie kunnen krijgen.

Kantinevoorraad
Van de ene op de andere dag zijn alle activiteiten op de club tot stilstand gekomen. We hebben een goede kantinecommissie die verantwoordelijk is voor de inkoop van de verkoopvoorraad. Op de aanwezige voorraad zijn voor nu geen verlopen houdbaarheidsdatums van toepassing. De komende 3 maanden zal dit ook niet het geval zijn. We hebben van een aantal leden al initiatieven en oplossingen ontvangen voor onze voorraad als we daar om genoemde redenen afstand van moeten doen. Als er een mooi idee is en de tijd daar rijp voor is, werken we daar graag aan mee. Heb je een mooi idee of bestemming mail deze naar info@steedshooger.nl zodat we goed voorbereid zijn als de tijd daar is.

Vervolg van het seizoen
Het vervolg van het huidige seizoen laat ons vooralsnog in ongewis en is lastig in te schatten. Wanneer kunnen we wat en in welke mate? Van belang is dat we gezien de omstandigheden invulling geven aan de veiligheid van onze leden. Dit belang blijft bovenaan staan. We zijn ons daarentegen ook wel aan het voorbereiden. Er wordt invulling gegeven aan meerdere scenario’s en activiteiten voor als de tijd daarvoor rijp is. Een interne zomeravondcompetitie, onderlinge toernooitjes en andere evenementen, voor jong en oud. Hierover zullen we jullie informeren als er meer duidelijkheid is.

Blijf gezond en we missen jullie!