Bijzondere algemene ledenvergadering donderdag 13 oktober 2016 om 20:30 uur in onze Hut!

Logo Steeds HoogerDe gemeente Rotterdam bereidt plannen voor om een nieuw complex op de Noorderbocht te ontwikkelen. Steeds Hooger maakt onderdeel uit van die plannen, omdat we als vereniging hebben bewezen dat alle Steeds Hoogerianen op een plezierige en veilige manier kunnen sporten. Als wij als voetbalvereniging gezond voort willen bestaan, dan is een nieuwe en grotere accommodatie met velden die voldoen aan de norm essentieel.

In de plannen van de gemeente krijgen wij die kans. De gemeente wil het complex aan de Noorderbocht opnieuw inrichten met drie kunstgrasvelden, een natuurgrasveld en een nieuw clubgebouw met kleedkamers. Het bestuur van Steeds Hooger ziet mogelijkheden om naar de Noorderbocht te verhuizen en is hier zeer enthousiast over. Het nieuwe complex kan in de zomer van 2018 worden betrokken. De gemeente heeft echter de wens uitgesproken dat zij Blijdorp samen met ons op het complex wil huisvesten.

Een eerste verkennend gesprek met het bestuur van Blijdorp heeft onder begeleiding van Rotterdam Sportsupport plaatsgevonden. Uitkomst van dit gesprek is dat beide besturen willen onderzoeken of de twee clubs tot een fusie kunnen komen. Om te bekijken of Steeds Hooger en Blijdorp als één club naar de Noorderbocht kunnen verhuizen, is onderzoek nodig naar de mogelijkheden om de twee clubs te laten fuseren. Tijdens de bijzondere algemene ledenvergadering van 13 oktober vraagt het bestuur aan de leden van Steeds Hooger toestemming om dit onderzoek te starten. Een uitspraak hierover is van belang omdat in november de plannen voor de ontwikkeling van de Noorderbocht in de gemeenteraad wordt behandeld.

Omwille van de besluitvorming in de gemeenteraad is het van belang dat bekend is hoe de leden van de betrokken clubs over de plannen denken. Daarom moeten we nu al nadenken over iets wat in de zomer van 2018 kan gebeuren. Voor dit moment gaat het alleen om toestemming van de leden voor een onderzoek naar de kansen van een fusie. Daarna volgt nog een lang traject van zaken uitwerken of zoeken naar een andere oplossing als een fusie geen haalbare kaart blijkt te zijn.

Kom dus in grote getalen naar de Hut voor de bijzondere algemenen ledenvergadering op 13 oktober om 20:30 uur. Het belang van dit onderwerp is zo groot dat de trainingen op deze avond niet doorgaan en ieder lid in de gelegenheid is de vergadering bij te wonen. Het bestuur wil zijn ideeën graag toelichten en luisteren naar de mening van de leden.

Het bestuur van R.V. en A.V. Steeds Hooger.