Eerste stappen fusieonderzoek Steeds Hooger en Blijdorp zijn gezet!

fusie-4Met het bijeenkomen van vijf werkgroepen hebben Steeds Hooger en Blijdorp de eerste stappen in het fusieonderzoek gezet. De werkgroepen Marketing, Financiën, Gebouwen, Senioren en Jeugd met elk drie leden van beide verenigingen zijn op 7 december bij elkaar gekomen.

Aan het begin van de avond presenteerde Richard Steen van Steeds Hooger het proces zoals dat tot nu toe is gelopen en zoals dat vervolgd zou moeten worden als om tot een fusie te komen. Tijdens een positieve en constructieve avond bespraken de werkgroepen wanneer zij welke stukken zouden moeten opleveren. En voorzichtig al over wat er in die stukken zou moeten staan. Deze stukken vormen de bouwstenen van het fusieonderzoek dat beide verenigingen uiteindelijk aan hun leden zullen voorleggen.

In de werkgroep Marketing buigen de leden zich over de culturen bij beide verenigingen en in hoeverre die op elkaar lijken. Nadat zij hebben onderzocht hoe de leden denken over hun club zullen zij op basis van de uitkomsten hiervan voorstellen doen voor een nieuwe naam, een logo, een tenue, etc.

De werkgroep Financiën verzekert zich er van dat beide clubs geen lijken in de kast hebben liggen. Dat weten we van elkaar, maar het kan geen kwaad dit nog eens goed te controleren. Bovendien zal deze werkgroep onderzoeken hoe de eventuele nieuwe club financieel gezond verder zou kunnen aan de Noorderbocht.

De werkgroep Gebouwen buigt zich over de vraag waaraan kantine en kleedkamers moeten voldoen aan de Noorderbocht. Uiteindelijk neemt de gemeente hiervoor een architect aan, maar de gemeente heeft benadrukt dat wij mogen meepraten over de inrichting van het complex.

fusie-1De werkgroepen Senioren en Jeugd hebben het vooral over voetbaltechnische zaken gehad. Op dat gebied moet in elk geval een klik zijn als je samen één vereniging wilt worden.

Het woord blijft aan de leden

De stuurgroep van het fusieonderzoek verzamelt de stukken van de werkgroepen en maakt er het verslag van het fusieonderzoek van. Dit wordt eerst in de besturen van beide verenigingen besproken. Daarna schrijven beide verenigingen een Bijzondere Algemene Ledenvergadering uit, want het woord blijft aan de leden. Wie eerder al ideeën wil spuien, suggesties wil doen of commentaar heeft, is bij deze van harte uitgenodigd zich te melden. Ben je lid van Steeds Hooger, gebruik dan info@steedshooger.nl. Leden van Blijdorp kunnen mailen naar jeugdbestuur@rvv-blijdorp.nl. De leden van de stuurgroep zijn: Sander Vis, Richard Steen en Rutger Scholte, Frans Bonten, Patricia de Looff en Muel van Bunge. Zij zijn alle zes vaak op hun club vaak aanwezig en altijd aanspreekbaar.

De eerste bijeenkomst mag in elk geval geslaagd heten. De sfeer was goed. We zijn het er over eens dat het in het voetbal om plezier en prestaties gaat. En dat we een vereniging willen waarin we elkaar kennen, zodat iedereen zich vertrouwd en veilig voelt.

Wordt vervolgd.