1 Januari 2016 om 16:00 uur: de traditionele Nieuwjaarsreceptie!

Uiteindelijk is 2015 een jaar geworden waar de club niet stil heeft gestaan. De enorme groei die een paar jaar geleden is ingezet blijft doorzetten, uitbreiding van de diverse commissies en het hoofdbestuur, het ontstaan van nieuwe commissies en mooie resultaten die daarmee gepaard gaan  zorgen ervoor dat we trots moeten zijn op waar we staan.

2016 wordt een jaar met mooie uitdagingen en wordt er een vervolg gegeven aan de nieuwe pijlers die zijn opgericht. Actief gaan we verder met het ontwikkelen van jeugdvoetbal, damesvoetbal en onze activiteiten op de zaterdag. Dit schreeuwt om bier en gezelligheid. Samen proosten op de toekomst van onze mooie club.Vrijdag 1 Januari om 16:00 uur moet je erbij zijn. Zoals ieder jaar!