Lid van verdienste ome Ab van Son overleden.

Vaak stond of zat hij daar in ons midden, 61 jaar lid van R.V. & A.V. Steeds Hooger én lid van verdienste. De liefde voor ons Zwart-Wit is zijn hele leven groot geweest. Het verrichten van diverse bestuurs- en facilitaire functies binnen onze club in het algemeen en het financieel garant staan voor de bouwkosten voor onze Hut aan de Kanaalweg in het bijzonder. Met groot verdriet en een enorme dankbaarheid voor al zijn inspanningen voor onze mooie club, geven wij u kennis dat onze ome Ab van Son op 84 jarige leeftijd is overleden.

Samen zitten ze daar, in de Hut aan de ton,

Of ze staan, daar samen langs het veld,

Iedere zondag weer. Het is een vertrouwd gezicht,

Sterker nog, het is het meest vertrouwde gezicht in een veranderde club,

Verandering is goed maar nooit zonder je wortels te vergeten,

Zij zijn onze wortels, ons fundament, onze clubcultuur,

Zij zijn de helden van weleer, op het veld – al zeggen ze zelf – en daarbuiten,

Zij hebben de club gemaakt, zij zijn de club,

Zij blijven altijd onze helden, van vroeger en van nu.

Wij wensen tante Jannie, zijn Fransie en overige familieleden en vrienden heel veel sterkte toe.

We gaan je ongelooflijk missen lieve Ab