Definitief gemeentelijk akkoord voor Erasmuspad 2.0

Afgelopen donderdag 20 april heeft het bestuur van Steeds Hooger van de Gemeente Rotterdam een definitief akkoord ontvangen op de plannen zoals die afgelopen februari door het Sportbedrijf Rotterdam namens Steeds Hooger zijn ingediend. Fantastisch nieuws en een mooie stap in de verdere ontwikkeling van ons nieuwe thuis.

In plaats van het ontwikkelen van een volledig nieuw gebouw – zoals er met de gemeente was afgesproken – worden de bestaande opstallen volledig vernieuwbouwd en worden bestaande elementen van de huidige opstallen hergebruikt. In de zomer van 2024 wordt er gestart met de werkzaamheden en wordt er door alle partijen een maximale inspanning gedaan om de opstallen in de zomer van 2025 voor gebruik gereed te hebben.

In een eerder stadium is er tussen de gemeente en Steeds Hooger vastgesteld dat de er 3 volledige velden op het complex gerealiseerd kunnen worden als op dezelfde locatie als nu opstallen worden gerealiseerd. Het huidige 3e veld is namelijk maar 58 meter breed in plaats van de noodzakelijke 64 meter. Door het hoofdveld 2 meter te verplaatsen richting de bestaande opstallen en veld 2 en 3 tegen elkaar aan te leggen kan er aan deze doelstelling worden voldaan. Komende zomer wordt op de plek van veld 3 een nieuw en volwaardig kunstgrasveld met ledverlichting aangelegd. Deze werkzaamheden starten in week 25 – 19/6 tot 25/6 – en moeten in week 33 – 14/8 tot 20/8 – zijn afgerond. Een mooie eerste stap in de verdere ontwikkeling van ons nieuwe complex.

De “Vernieuwbouwcommissie” gaat samen met het Sportbedrijf Rotterdam nu aan de slag om het vervolg verder vorm te geven. Hierin wordt er alles aan gedaan om de volgende tijdslijn te halen:

  1. April 2023 een opdracht voor het Sportbedrijf voor Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp,
  2. Eind Q3/2023 oplevering van Voorlopig – , Definitief – en Technisch Ontwerp door het Sportbedrijf aan de gemeente,
  3. Q4/2023 akkoord vanuit de gemeente op Voorlopig – , Definitief – en Technisch Ontwerp,
  4. Q4/2023 start aanbestedingsprocedure,
  5. Q1/2024 gunning van de opdracht aan de aannemer,
  6. Q2/2024 start voorbereidingen bouw,
  7. Q3/2024 start bouw,
  8. Zomer 2025 oplevering opstallen.