Een nieuwe locatie, een nieuw thuis!

Op zaterdag 7 januari is tijdens de nieuwjaarsborrel onze nieuwe Hut aan de leden gepresenteerd. In plaats van het ontwikkelen van een volledig nieuw gebouw – zoals er met de gemeente is afgesproken – is er in samenspraak om diverse redenen bewust gekozen om de bestaande opstallen volledig te “vernieuwbouwen” en bestaande elementen van de huidige opstallen te hergebruiken.

In een eerder stadium is er tussen de gemeente en Steeds Hooger vastgesteld dat de er 3 volledige velden op het complex gerealiseerd kunnen worden als op dezelfde locatie als nu opstallen worden gerealiseerd. Het huidige 3e veld is namelijk maar 58 meter breed in plaats van de noodzakelijke 64 meter. Door het hoofdveld 2 meter te verplaatsen richting de bestaande opstallen en veld 2 en 3 tegen elkaar aan te leggen kan er aan deze doelstelling worden voldaan. Komende zomer wordt op de plek van veld 3 een nieuw en volwaardig kunstgrasveld met ledverlichting aangelegd. Deze werkzaamheden starten in week 25 – 19/6 tot 25/6 – en moeten in week 33 – 14/8 tot 20/8 – zijn afgerond. Een mooie eerste stap in de verdere ontwikkeling van ons nieuwe complex.

Vernieuwbouwen in plaats van alles spiksplinternieuw? Hebben ze weer wat? Zeker! En daar zijn prima redenen voor:

  1. De karakteristieke uitstraling van de bestaande opstallen kunnen zo worden behouden,
  2. De bestaande constructie kan deels worden doorgebruikt,
  3. Hierdoor kan er meer geïnvesteerd worden in duurzaamheid en kwaliteit van het gebouw,
  4. Doordat er minder vergunningen nodig zijn voor vernieuwbouwen kunnen we veel sneller beginnen,
  5. Duurzaamheid en circulariteit behoren tot de kernwaarden van de club.    

De “Vernieuwbouwcommissie” is samen met het Sportbedrijf Rotterdam vanaf september voortvarend aan de slag gegaan met een programma van wensen en programma van eisen. Echt tof om te zien dat dit in korte tijd is uitgegroeid tot een prima samenwerking. Deze programma’s zijn vormgegeven door de uitgangspunten die door het bestuur zijn geformuleerd en met de Gemeente Rotterdam in een eerder stadium zijn overeengekomen. Deze uitgangspunten zijn terug te brengen tot 5 pijlers:

  1. Volledig duurzaam,
  2. Gebruik van hout en steen,
  3. 12 kleedkamers,
  4. Hut 2.0,
  5. Terug naar 1907!

In een moordend tempo zijn beide partijen tot het gepresenteerde resultaat gekomen. Een supergaaf en zeer ambitieus plan! Ook omdat we in de zomer van 2024 onze nieuwe Hut al in gebruik willen nemen. De komende periode gaat uitwijzen of dit ook echt realistisch is. Ook van de impressies moet de definitieve haalbaarheid nog vastgesteld worden.

Het gehele plan is inmiddels door het Sportbedrijf Rotterdam bij de Gemeente Rotterdam neergelegd. Het is belangrijk om deze slag om de arm te houden. Als opdrachtgever moet de Gemeente Rotterdam een definitief akkoord geven. Door de samenwerkingsovereenkomst die door partijen is ondertekend en het duurzame en circulaire karakter van het plan – die als blauwdruk zou moeten dienen voor toekomstige sportcomplexen – en naadloos past binnen de gemeentelijke doelstellingen verwacht het bestuur dat dit zeker gaat lukken. We verwachten spoedig een definitief akkoord.   

Er blijven de nodige aandachtspunten bestaan. Het parkeerterrein – inmiddels omgedoopt tot Klein Venezuela – is voor het bestuur een zorg. Door de vele incidenten is vast komen te staan dat het onveilig is, de kwaliteit van het parkeerterrein te wensen over laat en de mogelijkheid om te kunnen parkeren is er niet. Ook hier blijven we ons tot het uiterste voor inspannen.

JagerJanssen Architecten
JagerJanssen Architecten
JagerJanssen Architecten
JagerJanssen Architecten
JagerJanssen Architecten
JagerJanssen Architecten