Ontwikkelingen rond ons nieuwe Sportcomplex!

Inmiddels zijn we de trotse bewoners van ons nieuwe Sportcomplex Melanchthon Park en zijn we inmiddels geland op het Erasmuspad 9 in Rotterdam Schiebroek. Dankzij het fantastische werk van Sportbedrijf Rotterdam maar ook talloze vrijwilligers voelen we ons inmiddels een beetje thuis en zijn we stiekem – we gaan het nog niet hardop zeggen – een beetje gewend aan onze nieuwe Hut en alles wat erbij hoort.

Een ingrijpende gebeurtenis in het 116-jarige bestaan van onze club waar we enorm tegenop hebben gekeken. Onze Kanaalweg hebben we noodgedwongen moeten verlaten en een nieuwe stip op de horizon ligt op ons te wachten. Met 2½ veld en 8 kleedkamers zijn we er goed op vooruit gegaan. De vermaledijde wandeling van de Kanaalweg naar de Energieweg om te trainen of een potje te ballen is voorgoed verleden tijd. Hoe fijn is het dat we altijd bij elkaar zijn. Dat we elkaar aan kunnen moedigen! Getuigen kunnen zijn van elkaars mooie acties en ons hilarische gestuntel. Verenigen is nu een stuk makkelijker. In een groene omgeving en voor heel veel leden prima bereikbaar. We hebben het in een enorm korte tijd met zijn allen geflikt en daar zijn we als bestuur enorm trots op!    

Maar we zijn er nog lang niet en moet er nog een hoop gebeuren. Inmiddels is de “Vernieuwbouwcommissie” samen met het Sportbedrijf Rotterdam voortvarend aan de slag met de fasering en planvorming rond ons complex en de nieuwe kantine. Rekening houdend met de uitgangspunten die door het bestuur zijn geformuleerd en met de Gemeente Rotterdam zijn overeengekomen: Volledig duurzaam, gebruik van hout en steen, 12 kleedkamers, Hut 2.0 en terug naar 1907! De laatste hand wordt gelegd aan de fasering en planvorming en zijn de eerste voorzichtige resultaten al zichtbaar. Een zeer ambitieus plan! Ook omdat we in de zomer van 2024 onze nieuwe Hut al in gebruik willen nemen. Op 7 januari wordt tijdens de nieuwjaarsborrel – houdt de berichtgeving over dit knalfeest in de gaten –  het hele plan aan de leden gepresenteerd. Tipje van de sluier: Het wordt echt gers!

Er blijven de nodige aandachtspunten bestaan. Het parkeerterrein – inmiddels omgedoopt tot Klein Venezuela – is voor het bestuur een zorg. Door de vele incidenten is vast komen te staan dat het onveilig is, de kwaliteit van het parkeerterrein laat te wensen over en de mogelijkheid om te kunnen parkeren is er niet. Talloze parkeerboetes zijn hiervan het gevolg. We blijven met de gemeente in gesprek voor een oplossing en houden jullie hiervan op de hoogte. De kwaliteit van de natuurgrasvelden is slecht. En wat is een voetbalclub met slechte velden.  

Het eerste resultaat in deze aandachtspunten is inmiddels behaald. Komende zomer wordt er op de plek van veld 3 een nieuw en volwaardig kunstgrasveld met ledverlichting geplaatst. De werkzaamheden starten in week 25 – 19/6 tot 25/6 – en moeten in week 33 – 14/8 tot 20/8 – zijn afgerond. Een mooie eerste stap in de verdere ontwikkeling van ons nieuwe thuis.