Op zoek naar … een nieuwe organisatie

Na 15 jaar voorzitterschap en de verhuizing naar het Erasmuspad is het moment gekomen om het stokje, de hamer dus, over te geven. Deze mooie 115 jarige club is bezig om met elkaar, en dat kan en moet iedereen zijn, nieuwe geschiedenis te maken. Ook ik zal me na 43 jaar lidmaatschap gewoon weer inzetten als vrijwilliger, en hoop dan ook dat er andere leden opstaan om het bestuur en de nieuwe structuur hierin vorm te gaan geven. Deze vereniging verdient dat!

Op zoek naar ……… een nieuwe organisatie

Het stoppen van onze voorzitter is al een tijdje bekend. De beide besturen senioren en jeugd zijn kritisch gaan kijken naar de huidige organisatie en zijn tot de conclusie gekomen dat de organisatie aan vernieuwing toe is. De club is flink gegroeid, maar de organisatie van de club niet. Het bestuur houdt zich nu voornamelijk bezig met uitvoerende taken, waardoor er geen tijd meer is om de club daadwerkelijk te besturen. Met steun van Rotterdam Sportsupport en een groep enthousiaste leden is afgelopen seizoen een nieuw organisatiemodel gemaakt waar we mee aan de slag gaan! Dit nieuwe organisatiemodel kunnen jullie vinden via de website, de socials en fysiek in de hut. Het is nu tijd om deze te gaan vullen!

Natuurlijk droom je ervan om wat voor Steeds Hooger te gaan doen. Je kunt inmiddels wel concluderen dat profvoetballer worden er niet meer voor je in zit. Dus deze kans kan je niet laten lopen. Dit is de op één na mooiste rol binnen een voetbalclub: BESTUURDER. En jij kunt het worden!

Silvio Berlusconi, Jesus Gil y Gil, Uli Hoennes, Jorien van den Herik én nu ook onze eigen Sander Vis gingen je voor. Het zijn flinke schoenen om te vullen, Sander heeft samen met zijn bestuur en vrijwilligers deze prachtige club uitgebouwd tot wat het nu is. Nu is het tijd om weer een nieuw hoofdstuk toe te voegen aan boek dat al sinds 1907 geschreven wordt. Het is tijd voor vers bloed.

Begint het te kriebelen? Ben jij dé leider van je team, een echte clubman, een regelneef eerste klas, met grote sociale capaciteiten, inzet en een vleugje lef? En reikt jouw ambitie verder dan alleen het pluche, de skybox of zodat je op feesten en partijen kunt zeggen dat jij het bestuur van Steeds Hooger bent? Dan ben jij wat we zoeken: een aanpakkert! Angela Fraikin en Michiel Bakker zijn, op verzoek van het huidige bestuur, op zoek naar jou.

Onder aan deze mail staan een aantal functies beschreven die in de nieuwe organisatiestructuur ingevuld dienen te worden. Voor alle beschreven functies geldt dat ze ook als duo ingevuld kunnen worden. Dan kost het je nog minder tijd en is het bovendien een stukje vertrouwder, dat is toch een gers idee!

Het streven is om op 1 maart 2023 een dagelijks bestuur van drie mensen rond te hebben. Op 1 april 2023 willen we het algemene bestuur hebben gevormd en op 1 mei 2023 willen we dat de coördinatoren van de commissies bekend zijn. Op deze manier kunnen we op tijd een frisse start maken met het seizoen 2023-2024.

Angela en Michiel werken in samenwerking met Rotterdam SportSupport aan een ‘plan de campagne’ voor de werving van nieuwe bestuursleden. Dus ‘stay tuned’!  Als start zullen zij met de huidige bestuursleden van de jeugd en de senioren kijken welke functie zij in de nieuwe organisatie willen bekleden. Mocht jij nu al staan te popelen omdat dit de kans is waarop je al die tijd al hebt zitten wachten. Neem dan alvast contact op met Michiel (0652592693) of Angela (0618693915)!

Profielen bestuursfuncties

Hieronder staan de verschillende bestuursfuncties beschreven met taken en verantwoordelijkheden. Dit is geen uitputtend profiel maar een richtinggevend profiel.

Uitgangspunt is dat het bestuur meer gaat besturen en meer met de lange termijn bezig is en minder en minder in de uitvoering actief is. Dit zal meer en meer bij de commissies komen te liggen.

Voorzitter

De voorzitter heeft de algemene leiding en is eindverantwoordelijk over de vereniging. Ziet toe op het naleven van de statuten, houdt toezicht op de activiteiten van de club, vertegenwoordigt de vereniging bij bijeenkomsten, en vormt samen met de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur.

Secretaris

De secretaris bereidt de vergaderingen voor, draagt zorg voor enkele commissies, verwerkt binnengekomen informatie bij de vereniging, draagt zorg voor een actuele ledenlijst, zorgt voor administratieve verwerking van leden en vormt samen met de voorzitter en de penningmeester het dagelijkse bestuur.

Penningmeester

De penningmeester voert de financiële administratie van de club en is verantwoordelijk voor het beheer van contracten en de betalingen daarvan. Houdt een actuele boekhouding bij, onderhoudt contacten met financiële instellingen, is gerechtigd uitgaven te doen namens de club, stelt de begroting en jaarrekening op en vormt samen met de voorzitter en de secretaris het dagelijkse bestuur.

Bestuurslid technische zaken voetbal

Het bestuurslid technische zaken voetbal is verantwoordelijk voor het invullen van het sportief gedeelte over de breedte van de vereniging, de invulling van het technisch, tactisch en sociaal sportief beleid, de aanstelling van de trainers en bijbehorende opleidingen en het materiaal en de kleding. Bovendien is hij/zij het aanspreekpunt voor de commissieleden van de commissie Technische zaken en behoort dit bestuurslid tot het algemeen bestuur.

Bestuurslid communicatie en sponsoring

Het bestuurslid communicatie en sponsoring verzorgt de woordvoering extern in overleg met de voorzitter, is aanspreekpunt voor de leden van de commissies, verantwoordelijk voor de totstandkoming van een intern en extern communicatieplan en verantwoordelijk voor een sponsorplan en de aansturing hierop. Dit bestuurslid behoort tot het algemeen bestuur.

Bestuurslid terrein, bar en events

Het bestuurslid terrein, bar en events is verantwoordelijk voor het optimaal beheren van alles in de kantine en heeft visie op intern en extern verhuur. Bovendien is hij/zij verantwoordelijk voor de barbezetting, de contracten met de leveranciers en de bijbehorende vergunningen. Dit bestuurslid behoort tot het algemeen bestuur.

Bestuurslid speciale projecten

Het bestuurslid speciale projecten draagt zorg voor één of meerdere projecten en is op de hoogte van relevante regelgeving met betrekking tot deze projecten. Dit bestuurslid behoort tot het algemene bestuur.

Commissies

 • Commissie Voetbal Jeugd
 • Commissie Voetbal Senioren
 • Commissie Materiaal
 • Commissie Communicatie
 • Commissie Sponsoring
 • Commissie PR
 • Ledenadministratie
 • Wedstrijdsecretariaat
 • Commissie Vrijwilligers
 • Commissie Financiën
 • Commissie Contributie
 • Commissie Bar
 • Commissie Terrein
 • Commissie Evenementen