Anton Mak, 8 september 1942 – 19 november 2019

Samen zitten ze daar, in de hut aan de ton.
Of ze staan, daar samen langs het veld.
Iedere zondag weer. Het is een vertrouwd gezicht.
Sterker nog, het is het meest vertrouwde gezicht in een snel veranderende club.
Verandering is goed maar nooit zonder je wortels te vergeten.
Zij zijn onze wortels, ons fundament, onze clubcultuur.
Zij zijn de helden van weleer, op het veld (al zeggen ze zelf) en daarbuiten.
Zij hebben de club gemaakt, zij zijn de club.
Zij blijven altijd onze helden, van vroeger en van nu.

Vaak zat en stond hij daar in hun midden, 61 jaar lid van R.V. & A.V. Steeds Hooger én lid van verdienste. Met groot verdriet en een enorme dankbaarheid voor al zijn inspanningen voor de club geven wij u kennis dat Anton Mak is heengegaan.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Rust zacht Ton.