Jullie stemgedrag willen we niet beïnvloeden maar Michel van Elck – lijst 1 kandidaat 48 – dragen wij een warm hart toe!

  • 12/03/2022
Deel nu met je familie en vrienden

Als bestuurslid – Richard Steen – en voorzitter – Sander Vis – van de allermooiste club van Rotterdam willen we jullie als leden of ouders van onze toffe kids natuurlijk niet beïnvloeden in jullie stemgedrag tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. We willen jullie er alleen aan herinneren dat gemeenteraadslid Michel van Elck de afgelopen 4 jaar onze club enorm heeft geholpen en zijn nek heeft uitgestoken. Om onze club te beschermen tegen het opsplitsen en opheffen van Steeds Hooger door toenmalig CDA-wethouder Sven de Langen en de coalitiepartijen in de huidige gemeenteraad.

En met daverend succes! Onze toekomst is door zijn tomeloze inzet en daadkracht niet alleen veiliggesteld. Vanaf komend seizoen spelen we ook nog eens op het Erasmuspad – een complex met 3 velden en krijgen we een nieuwe kantine en opstallen. Dit is op dinsdag 22 februari jl. door het stadsbestuur vastgesteld en schriftelijk met vertegenwoordigers van Steeds Hooger gedeeld. Een enorme opsteker en geruststelling!

De afgelopen 12 jaar heeft hij in de gemeenteraad gezeten en omdat hij ook nog 36 uur werkt bij een zorginstelling hoefde Michel van Elck niet zo nodig meer verkiesbaar te zijn. Dat verklaart zijn plaats op nummer 48. Maar toen onze voorzitter hem vroeg wat hij zou doen als hij voldoende voorkeursstemmen zou krijgen, antwoorde hij gevat zoals altijd: “Ik volg de stem van het volk eerder dan de wens van mijn vrouw en plak ik er nog 4 jaar aan vast”. Voor mij als schrijver van dit stuk heel herkenbaar. De leden van onze mooie club hebben immers een veel belangrijkere stem in het bepalen van mijn dagbesteding dan mijn vrouw.

Inmiddels is het bestuur van Steeds Hooger ruim 7 jaar met de gemeente in gesprek over een oplossing voor ons capaciteitsprobleem. Ons veld aan de Kanaalweg is immers al jaren onvoldoende voor onze ruim 630 spelende leden. Na het echec van de Noorderbocht was de maat voor Michel vol en door zijn aangenomen motie “Steeds Hooger toch groter” zijn we weer op de kaart van het gemeentebestuur gezet. Met ons huidige 2e veld aan de Energieweg is – ondanks alle beperkingen – een belangrijke 1e stap gezet in de continuïteit van onze mooie club.

Al snel werd geconstateerd dat 2 velden op verschillende locaties – 800 meter van elkaar verwijderd – voor zowel de leden als het bestuur voor veel problemen zorgde. Gezamenlijk met de buren – Stadscamping, manege en scouting – zijn we de gesprekken met de gemeente aangegaan en was het locatieonderzoek Kanaalweg geboren. Een turbulente periode met een beroerde uitkomst voor Steeds Hooger. Een vertrek van ons geliefde Kanaalweg was zonder een duidelijke bestemming aanstaande. Het complex Essenburgsingel delen met het al aanwezige Rotterdam United of het terrein van volkstuinvereniging Streven naar Verbeteren, waar de voorkeur naar uitging.

Waar andere vertegenwoordigers van politieke partijen en zeker ook de wijkraad Blijdorp – waar het bestuur van Steeds Hooger enige jaren een goede relatie mee dacht te hebben – onder druk van voormalig CDA-wethouder Sven de Langen nadrukkelijk wegkeken en een stap opzij deden, deed Michel van Elck nadrukkelijk een stap naar voren. Het bericht vanuit de Coolsingel dat opheffen van de vereniging Steeds Hooger en het verdelen van de leden over de omliggende verenigingen voor het stadsbestuur nadrukkelijk als enige overgebleven optie naar voren werd gebracht, zorgde voor een niet aflatende dadendrang bij Michel. Meerdere keren werd heeft hij onze zaak op de agenda van de gemeenteraad gezet en meerdere moties zijn succesvol door hem ingediend.

Onze Don Quichot van de gemeenteraad heeft hierdoor de club gered. Het doel van een eigen complex in ons verzorgingsgebied is door het halsstarrige stadsbestuur – de mogelijkheden hiervoor zijn er nog steeds – zonder onderbouwing stelselmatig opzij geschoven. Een eigen complex met 3 velden en een nieuwe kantine op het Erasmuspad in Schiebroek Zuid is duidelijk een 2e keus waar wij aan hebben moeten wennen en inmiddels aan gewend zijn. Met onze leden en de club die we zijn gaan we daar een daverend succes van maken.

Ondanks dit mooie succes vond Michel het nodig om in zijn laatste raadsvergadering zich ongevraagd en nog eenmaal voor ons in te spannen. De forse investeringen van €35.000,- in de 2 mobiele kleedkamers die het bestuur aan het begin van dit seizoen heeft gedaan, moest en zou door het stadsbestuur worden gecompenseerd. En ook dat is hem gelukt. Zijn mooie laatste betoog in de gemeenteraad aan ons adres verdient het zeker om hier gedeeld te worden:

 

“Voorzitter,

De afgelopen jaren heb ik het veelvuldig voor voetbalvereniging Steeds Hooger opgenomen en dat doe ik hier vandaag in mijn allerlaatste betoog ook. En waarom? Omdat het Steeds Hooger de afgelopen jaren zachtjes gezegd niet mee heeft gezeten.

Zo kwamen niet zij als initiatiefnemer op het complex bij het CBR te spelen, maar Blijdorp. Zo is er nooit invulling gegeven aan een vijf jaar geleden ingediende motie om hen extra speelruimte te bieden op dit complex.

Zo moet Steeds Hooger tegen hun wil in verhuizen van hun geliefde complex aan de Kanaalweg. Terwijl twee andere bespelers van het complex – de manege en de scouting – die aangegeven hebben te willen verhuizen, moeten blijven.

Vervolgens wilde wij als gemeenteraad niet dat Steeds Hooger een nieuw complex kreeg bij volkstuinvereniging SNV. En kreeg de kerngezonde voetbalvereniging met meer dan 600 leden zelfs te horen dat opheffing en opsplitsing tot de mogelijkheden behoorden.

Onder deze druk besloot de ALV van Steeds Hooger eieren voor zijn geld te kiezen en onder voorwaarden akkoord te gaan met verhuizing naar het complex van Leonidas. Ver buiten hun verzorgingsgebied.

Hiermee leek eindelijk een streep onder alles gezet te kunnen worden. Totdat men deze week te horen kreeg dat voetbalvereniging Banlieue volgend seizoen op hun geliefde complex aan de Kanaalweg gaat spelen. Een mokerslag van jewelste!

Het murw gebeukte Steeds Hooger heeft zich voorgenomen het met pijn in het hart te accepteren met als voorwaarde dat aan hun voorwaarden m.b.t. het complex aan het Erasmuspad wordt voldaan. En daarover dien ik de motie “zwart op wit” in.

Steeds Hooger heeft geïnvesteerd in portocabins – in kleedkamers – op het huidige complex. Een investering waar zij door hun gedwongen verhuizing nauwelijks tot geen profijt van hebben. Leefbaar Rotterdam wil dat de vereniging hiervoor gecompenseerd wordt en daarom dien ik mijn allerlaatste motie in: “last but not least”

Tot slot wil ik Steeds Hooger het allerbeste toewensen. Dat jullie op de nieuwe locatie de gezonde en oergezellige vereniging kunnen blijven die jullie nu zijn.

Die overwinning verdienen jullie zo na alle tegenslag. Het ga jullie goed!”