Aanmelden jeugdlid

Aanmelding via de website leidt tot een plaats op de wachtlijst. Bij aanmelding nemen we altijd even telefonisch contact op met de ouder voor nadere toelichting.