Update veld 3!

Er wordt hard gewerkt aan veld 3 en wat wordt het mooi. Naar alle waarschijnlijkheid zal het veld 14 augustus klaar zijn om weer een balletje te trappen. Tot snel!