Update verhuizing Steeds Hooger naar het Erasmuspad

Beste leden,

Op 27 januari 2022 heeft de ALV in ruime meerderheid ingestemd met het scenario om als enige bespeler te verhuizen naar het Erasmuspad. Hier zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

1. Een bij de vereniging passende oplossing voor de periode totdat het volledige complex wordt opgeleverd binnen een termijn van maximaal 4 seizoenen en uiterlijk 1 juli 2026;
2. Een bij de vereniging passend eindresultaat met betrekking tot de definitieve invulling van het Erasmuspad en daarbij behorende voorwaarden.

Vandaag heeft er een collegebesluit plaats gevonden dat jullie kunnen vinden via bijgestuurd document.

Volgende week woensdag 2 maart 2022 zit het bestuur gezamenlijk met de Vernieuwbouwcommissie van Steeds Hooger om tafel met de gemeente om te praten over de toekomst en ons programma van wensen. Wij zullen hier onder andere praten over de tijdelijke huisvesting, zodat wij vanaf het nieuwe seizoen een bespeelbaar complex hebben. Wij houden jullie op de hoogte!

Hebben jullie vragen of opmerkingen? Schroom niet om ons te benaderen via de telefoon of de mail (info@steedshooger.nl).

Groet,
Bestuur Steeds Hooger

brief aan de raad Bespeling voetbalcomplex Erasmuspad