Inschrijfformulier Steeds Hooger

Persoonsgegevens

Achternaam

Voorletters

Voornamen

Nationaliteit

Geslacht
ManVrouw

Geboortedatum

Geboorteplaats

Legitimatiebewijs
Europese ID kaartPaspoortRijbewijs

Legitimatie nummer

Kopie legitimatiebewijs

Straatnaam

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Email

IBAN nummer

Elftalgegevens

Gewenste elftal
Selectie senioren zondagRecreatief senioren heren zondagRecreatief senioren dames zondagRecreatief senioren heren zaterdag

Ondertekening

Naam

Datum

Met ondertekening van dit formulier verklaart u bekent te zijn met het normen en waarde beleid van R.V. & A.V. Steeds Hooger en zich hier aan te houden.

Rest alleen nog...

Evt. op-/aanmerkingen

*De volledige contributie moet uiterlijk 30 november door ieder lid zijn voldaan
** Graag een pasfoto inleveren bij de club